Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Vadászok Szövetségének kasztjai

Kép

Névtelen és Árny

A klánba érkező újoncok az Névtelenek. Különfélék ők, sokfelől jönnek, fiatalok és öregek, harcosok és tolvajok, nem állítható fel általános szabály velük kapcsolatban, talán csak annyi, hogy ha pár hétnél többet kibírnak a klánban, nagy elszántság lakozhat bennük. Ők még nem illeszkedtek be a klán hierarchiájába; feladatuk, hogy a kiképzéseken részt vegyenek, elsajátítva a fejvadászok harcmodorát és magukévá téve az irányadó elveket, melyek őket vezérlik. A Vadászok esküjének letétele után válik a Névtelenből Árny, akik a fegyveres alapkiképzésre járó újoncok; majd, az alapkiképzés sikeres lezárása után indulhat el a klántag a specializáció útján.

 

 Kép

 

Vadászok

E kaszt tagjai már elég képzettek, hogy bevetésre mehessenek. Többnyire egy Éjvadász kíséretével, de Mestervadász engedéllyel egyéni akcióban is részt vehetnek. Itt más mindenki a szakterének megfelelően fejlődik tovább. Parancsokat teljesítenek, de nem adhatnak.

Vadász képzettsége – tulajdonsága (középfok)
- Álcázás, kémkedés, felderítés, megfigyelés, tájékozódás
- Fegyverforgatás //2.cselszint//
- Csapatmunka
- Kommunikáció, rejtjelezés

 

 

Éjvadász

 

Kép


Ezt a titulust csak kiváló Vadászok érdemelhetik ki, akik teljesítettek az évek során, avagy kimagasló eredményekkel rendelkeznek. Nekik megadatik a lehetőség, hogy Mentorok legyenek, akik kiképzik az Árnyakat, hogy Vadászok lehessenek. Egy akció alatt, ahol csapatban mozognak ott mindig kell lenni egy Éjvadásznak, aki vezeti a csapatot. Egy Vadásznak kötelessége engedelmeskedni az Éjvadásznak, aki viszont felelősséggel tartozik minden alárendeltjéért. Az Éjvadász közvetlen a Fegyvermesternek tesz jelentést, kivételes esetben a Mestervadásznak (Mentorkodásnál).

Éjvadász képzettsége – tulajdonsága (felsőfok)
- Álcázás, kémkedés, felderítés, megfigyelés, tájékozódás
- Fegyverforgatás //3.cselszint//
- Csapatmunka, Vezetés
- Kommunikáció, rejtjelezés
- Jó taktikai képesség, gyors stratégia kidolgozás


Fegyvermester

Csak egy személy töltheti be ezt a tisztséget, kit a Mestervadászok jelölnek ki erre a pozícióra. Több munkával és több felelősséggel járó titulus. A Fegyvermester alá tartoznak, az Éjvadászok, Vadászok, Árnyak és a Névtelenek is. Joga van a Névtelenekfegyvermester.jpg felavatásához, melléjük kirendelni egy Mentort, aki a Mestervadászoknak jelent elsőként, majd a Fegyvermesternek. Felmérheti a Vadászok és az Éjvadászok képességét, taníthat, kiképzéseket tarthat, sőt kötelező. Minden egyes kiképzést követően jelentést kell tennie a Mestervadászoknál. Küldetésre mehet, vagy vihet csapatot, de csak előzetes egyeztetéssel a feletteseknél. Tetteiért felelősséggel csak a Mestervadászoknak tartozik.

Fegyvermester képzettsége – tulajdonsága
- Álcázás, kémkedés, felderítés, megfigyelés, tájékozódás
- Fegyverforgatás //4.cselszint// (Mindegyik fegyvernem ismerete)
- Csapatmunka, magas szintű Vezetés
- Kommunikáció, rejtjelezés
- Kiváló taktikai képesség, gyors stratégia kidolgozás
Magitor

magitor.jpgFegyvermesterrel egy rangban lévő kaszt, mely szintén csak a Mestervadászoknak tartozik elszámolással. Olyan Gyógyítói, avagy Mágiahasználói réteg, akik a lehető legtökéletesebbre fejlesztették tudásukat. Mérgeket kevernek, gyógyírt készítenek, részt vesznek küldetéseken. Mentorkodhatnak, de többnyire gyógyítókat, mágusokat tanítanak ki, így közvetlen csak nekik parancsolnak. Küldetést vezethetnek, de nem jellemző, többnyire egy Éjvadász vezette akcióban csak a gyógyító/mágus szerepét látja el.

Magitor képzettsége – tulajdonsága
- Álcázás, kémkedés, felderítés, megfigyelés, tájékozódás
- Fegyverforgatás // legalább 1.cselszint//
- Herbalista //legalább 5.szint//
- Mágia //bármelyik 3. szintje//
- Csapatmunka, Vezetés
- Kommunikáció, rejtjelezés


 

Mestervadász

 

Kép A klán vezetőségét a Mestervadászok tanácsa adja. A két kaszt feje viseli ezt a címet, közülük az egyik tölti be a klánvezéri tisztséget is. A szervezet életét ők irányítják, döntéseik és utasításaik megfellebbezhetetlenek. Ha valamelyik Mestervadász meghal, vagy alkalmatlanná válik a feladata betöltésére, akkor a másik Mestervadász dönt az utódlásról. Ha a klánvezér hal meg, akkor a megmaradt Mestervadász lép erre a tisztségre, miközben a kieső vezetői pozíciót pótolják.

A két Mestervadász közös akarata dönt, és a mindenek felett álló Kódex, miben a klán törvényei és az útmutatások találhatóak, mik egy igazi vadász számára szentírásnak minősülnek.