Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

 

-=Vadászok Szövetségének Kódexe=-


Mi itten írva vagyon, álljék örökkön így, s szolgálja a Vadászok Szövetségének minden tagját. Törvényeink és Szavaink éljenek csonkítatlanul tovább a jövőben és segítsék a Vadászokat a túlélésben és minden hajszában.

1, A Hűség szavai!

~Sem szép szóval, sem erőszakkal nem törik meg testem és lelkem. Szám elnémul, s ha mégis szólok, nyelvem hazug frázisokat sziszeg.~
~ Keményen csengő érmék nem érintik elmém, hisz mire szükségem van, azt megkapom a Szövetségtől.~
~ Halálomig hű maradok a Vadászokhoz! Ha megszegem eme törvényt, úgy, vegyék vérem, melyet folyassanak sárba, mint, ahogy én teszem a Vadászok ellenségével.~

2, Alázat szavai!
~ Tudom hol a helyem. Tudom mi a rangom és ehhez mérten cselekszem és beszélek.~
~A felettem állók parancsát elfogadom és teljesítem legjobb tudásom szerint. Nem kérdezek vissza és nem mondok ellent. Elfogadom, elismerem a feletteseim szavát. Tisztelem a rangot és nem szállok szembe vele.~
~Ha megszegem eme fogadalmam, büntetésem fájdalommal okítson és örökre égjen elmébe, lelkembe, testembe!~
~ A külvilág személyes sértéseit ésszel, átgondolva torlom meg. Bosszúm nem hozhat bajt testvéreimre, klánomra.~

3, A Parancs szavai!
~ Parancsra ölök! Nem kérdezem, nem firtatom a miérteket! Célom a parancs lehető legjobban való teljesítése!~
~ Nem ellenkezem a feladat szemszögéből fontos paranccsal szemben, akkor sem ha az megalázó! Megaláztatást eltűröm a Szövetség érdekében!~
~ Parancsot csak úgy osztok ki, hogy a végrehajtó testvérem a lehető legtöbbet tudjon meg belőle és a lehető legkevesebb megaláztatáson menjen végig!~
~ Parancs, minden esetben csak a Szövetséget szolgálja, a személyeskedést teljes mértékben elutasítja!~

4, A Tradíció szavai!
~ Áldozatommal, ha végeztem, úgy testére egy papírost tűzök ki, melyen egy szöveg díszeleg: `Én eljövök érted, kard a kezemben`.
A Szövetség ősi jelmondata ez, hát nem hozok rája szégyent! Ha mégis így tennék, fizessek életemmel e bűnért!~
~ A Mestervadászokat elsősorban rangjukon nevezem meg, ezzel is kifejezve tiszteletem feléjük.~
~ A Szövetségben Névtelenként kezdem meg utamat, melyet vérrel és áldozatokkal szegélyezek ki, majd megválasztom a számomra legmegfelelőbb kasztot~
~ Külvilág számára titok marad hovatartozásom, ha kell saját véreimnek is hazudok, hisz a Vadászok az igaz családom. Esküm erősebb bármely vérköteléknél!~

5, A Harc szavai!
~ Névtelenként: Nem vadászok egyedül, csak is egy Árnyvadász, vagy Éjvadász testvérem jelenlétében. Cselekedeteim nem hátráltatják testvéreim ténykedését, s oly módszerrel gyilkolok, ahogy a tapasztaltabb társam rendeli el. Figyelmezek tapasztaltabb testvéreimre, hogy okuljak tőlük.~
~ Árnyvadászként: Ha áldozatom érdemtelen, nem mutatom neki arcom, csak hátulról, csellel támadom meg. Ha ellenfelem kiérdemli, megadom neki a végtisztességet és szemtől szembe rontok rája.
Célpontom megfigyelem, kiokulok szokásaiból és tanulmányozom akár egy vadállatot szokás. Nem ölök céltalan, becsületem nem engedi! Ártatlanok vérét csak legvégsőbb esetben ontom, s azt is megtorlom áldozatomon, miként az ő hibájából esett meg e csúfság a becsületemen! Árnyvadászként falkatag vagyok, csapatban járjuk az árnyakat és úgy űzzük áldozatunk~
~ Éjvadászként: Lelkiismeretem megölöm, elmémből eltörlöm a kétséget, s mindenen át hajszolom áldozatom. Nincs külső erő vagy hatalom mely meggátolhatna célom elérésében. Nem ismerek el más törvényt csak az Éjvadászokét, mely szabadkezet ád nékem. Mérgekkel, csalárdsággal és pengével ölök. Lesben állok, s úgy várom áldozatom, hátba szúrom, vérét a porba folyatom. Becsületem nincs a külvilág felé, csak társaim, testvéreim érdemlik ki.~

6, Az Otthon szavai:
~ Bárhonnét térjek haza, úgy teszem, hogy biztos vagyok benne, nem követett senki. Ki idegen, s túl közel került otthonomhoz, mely a Vadászok otthona is egyben, azt előbb szép szóval térítem el a közeledéstől, vagy ha nem ért belőle, akkor vérét veszem. Otthonom holléte titok, rejtve marad az idegenek előtt.~
~ Otthonom falaiban kárt nem teszek, hisz az véd meg és rejt el engem és testvéreim a külvilágtól. Otthonom szent és sérthetetlen számomra.~
~ Étkem, szobám, ruhám mind megosztom testvéreimmel. Egyedüli saját értékem a fegyvereim. Fegyvereimen kívül nincs más mit, meg nem osztanák az enyéimmel.~

7, A Vér szavai:

~ Vérét veszem annak, ki testvéreim vérét ontotta, bosszúm minden esetben halállal végződik. Ha a revans beteljesülése előtt halok meg, úgy egy testvérem folytatja az általam megkezdett bosszút, s ha kell, én lépek az elhulló társam helyére~
~ Testvérem életét soha el nem veszem!~
~ Ha egyik testvérem a másik testvérem vérét ontja céltalan vagy saját érdekből, úgy megakadályozom a további vérontást és az ítélkezést a Mestervadászokra bízom!~
~ Ha kell, véremet, önérdeket nem nézve, folyatom a Szövetségért ha ezzel szolgálom testvéreim életét és harcát.~

8, A Felelősség szavai:
~ Töltsek be bármely pozíciót a Szövetségben, minden szavam úgy ejtem ki, hogy tisztában vagyok kötelezettségemmel és szavaim erejével.~
~ Parancsot úgy osztok, hogy lehető legjobban kerüljem az alám beosztottak megalázását.~
~ Felelős vagyok azokért, kik nekem engedelmeskednek közvetlen, kiket alám osztottak be. Felelős vagyok céltalan halálukért és felelős vagyok, minden rossz cselekedetükért, melyet saját kezűleg torolhatok meg.~


Én, mint a Vadászok Szövetségének hű tagja esküszóval, véremmel, lelkemmel pecsételem meg fogadalmam, hogy a Kódexben foglaltakat mindig, minden esetben betartom, vagy adassék testem és lelkem halálnak és örök kárhozatnak!

Írta:
Silinrul yd Agron, Mestervadász, Fegyvermester, az yd Agron dinasztia Családfője